Oylat Mağarası -Bursa İnegöl

Oylat Mağarası -Bursa İnegöl

BURSA İnegöl’ün 17 kilometre güneydoğusunda yer alan “Hilmiye Köyü” nün 1 km. güneyinde bulunan Oylat Kanyonunun sona erdiği noktada yer alan “Oylat Mağarası” permiyen mermerlerinde doğu-batı yönlü belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmiş olup Pliyösen rölyef sisteminin karakteristik bir şekli olan Oylat Mağarası, Oylat Deresi kanyonunun sağ kenarında gelişmiştir. Mağaranın giriş ağzı vadi tabanından 5-6 metre yukarısında olup . Burada kanyonun derinliği 450-500 metre civarındadır. Mağara girişinin üst tarafında 3 tane daha mağara girişi bulunmaktadır.

Yatay olarak gelişmiş, kaynak konumlu fosil bir mağaradır. Oylat Mağarasının 300 metre güneyinde, kanyonun sağ üst yamacında, Devrent tepe’nin güneyinde yer alan mağaraya. kanyonun içinden veya kaplıca olan kısmından gidilebilir. Vadiden tırmanış ise son derece zor olduğunu tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim. Kanyon tabanından yaklaşık 150 metre yukarıda bulunan mağara jeomorfolojik bakımdan oylat Mağarası ile aynı özellikleri gösterir. Fakat 4 metrelik dik bir kayaya tırmanarak girilebilen mağara, önce doğu-batı, sonra kuzey güney istikametinde 75 metre uzunluğa sahiptir. Mağaranın son noktası girişten 5 metre daha yukarısındadır. Tavan yüksekliği 5 metre ile 3 metre arasındadır. Fakat Yoğun bir damla taş çökeltisi vardır. Bu nedenler Yağışlı dönemlerde tavandan damlayan sular dışında mağara tamamen kurudur. Belirgin olarak bir hareketliliği sahip olmayan mağara herhangi bir amaçla kullanıma uygun değildir ne yazık ki…