Bursa Yeşil Türbe

Bursa Yeşil Türbe

Yıldırım Bayezıd’ in oğlu Çelebi Sultan Mehmet tarafında 1421 yılında Yeşil Cami yaptırılmıştır. Türbe Bursa’nın doğusunda Yeşil semtinde Yeşil Cami’nin karşısındaki tepe üzerindedir. Mimarı ise Hacı İvaz Paşa’dır. Nakkaşları Ali bin İlyas Ali ve Mehmed el Mecnun’dur. Türk mezar anıtlarının en gösterişlilerinden biridir. Türbe’nin yapımı Çelebi Sultan Mehmet’in vefatından 40 gün önce bitirilmiştir.

Selçuklu kümbet geleneğini sürdüren Yeşil Türbe’nin 8 köşeli bir planı vardır. Dış görünümünde tek katlı izlenimi veriyor olsa da gerçekte sembolik olarak sandukaların bulunduğu yer ile sandukaların altındaki basık tonozlu mezar odasından meydana gelmektedir. 8 köşeli bir kasnağa oturtulan kubbenin yüksekliği 6.60 m iken çapı ise 15 m.’dir. Kasnağın her tarafında sivri kemerli bir pencere yer almaktadır. Kasnağın çinili olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan Evliya Çelebi Yeşil Türbe’nin yeşil sırlı bir kiremitle örtülü olduğundan bahsetmektedir.

Yeşil Cami’nin mihrap yönünden cami ile türbeyi birbirinden ayıran Yeşil Caddesi’nden merdiven ile bahçe içerisindeki türbeye girilebilmektedir. Yeşil Türbe’nin dış duvarları kubbe kasnağından 6 köşeli, yeşil ve firuze yeşili çiniler ile kaplanmıştır. Girişin solunda yer alan çiniler orjinaldir ve diğerleri daha sonraki devirlerde yapılan onarımlarda yenilenmiştir. Türbenin kenarlarında ayna kısımları sivri kemerli dikdörtgen birer pencere bulunmaktadır. Pencerelerin üzerleri açık mavi zemin üzerine renkli sülüs yazılar ile süslenmiştir. Ceviz ağacından türbe kapısına geometrik örgü motifleri işlenmiş ve Türk ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden olan kapı Tebrizli Ahmet oğlu Hacı Ali’nin eseridir.