Bursa Ulu Cami

Bursa Ulu Cami

Bursa’da Orhan  Gazi parkının bulunduğu geniş bir alanda bulunan Bursa Ulu Cami Yıldırım Bayezid zamanında 1396-1400 yılları arasında yapılmıştır. Bursa Ulu Cami, Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilkidir. Camide on iki büyük dört köşeli paye üzerine oturan 20 kubbesi bulunur. Yıldırım Bayezid’in 1396 Niğbolu Zaferi’nden sonra Ulu Cami’nin inşaatına başlanmıştır. İnşaatı biten camide ilk namazı Yıldırım Bayezid, Molla Fenari, ve Emir Sultan’ın bulunduğu cemaate Somuncu Baba kıldırmıştır.

Bursa Ulu Cami’nin ilk imamı; Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi’dir. Caminin içinde kubbenin altında yer alan şadırvanın on altı köşeli havuzu ve üç çanaklı fıskiyesi bulunmaktadır. Minber kapısı üzerindeki kitabede camini bitiş tarihini 802 (1399-1400) yer almaktadır. İki minaresi olan caminin batıdaki minaresi Yıldırım Bayezid zamanında yapılırken doğudaki minaresi ise Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Timur istilasında tahrip edilen camii bu yıllarda tamir edilmişken; en büyük onarımı ise 1855 depreminden sonra yapılmıştır.