Yangın Merdiveni

Yangın Merdiveni

Yangın merdiveni, binalarda yangın anında güvenli tahliye sağlayan hayati unsurlardır. Bu merdivenler, acil durumlarda insanların hızla binayı terk etmelerine olanak tanır. Genellikle dışarıya doğru açılan kapılarla donatılmış olan yangın merdivenleri, binanın her katından erişilebilir olmalıdır. Yangın merdivenleri, düzenli bakım ve denetimlerle çalışır durumda tutulmalıdır. Ayrıca, acil durumlar için belirli bir kapasiteye sahip olmalı ve engellerden, acil çıkışları tıkamayacak şekilde korunmalıdır. Yangın merdivenleri, acil durum tahliyeleri sırasında insanların güvenliğini sağlamak için önemlidir. Bu nedenle, binaların yangın merdivenlerinin kurallara uygun ve düzenli olarak kontrol edilerek bakımlarının yapılması gerekmektedir.